mijn manier van werken

 

Na een afspraak gemaakt te hebben kom ik eerst langs om te kijken waar de ratten zich ophouden. Ik maak hierbij gebruik van een warmtebeeldkijker.


Ik heb een grondgebruikersverklaring bij me, waarin staat dat u mij toestemming verleend om op uw grond en in en rond uw gebouwen met een luchtbuks te mogen schieten. Deze verklaring dient door ons beiden ondertekend te worden.

Hierna maken we een vervolgafspraak.

Het afschieten van de ratten vindt meestal plaats in het donker. Ik maak hierbij gebruik van een persluchtbuks welke voorzien is van een geluidsdemper en nachtzichtapparatuur. Kogels zijn op verzoek loodvrij.

Om de ratten niet af te schrikken, moet ik zo geruisloos mogelijk te werk gaan.  Dit is dan ook de reden dat ik alleen werk.

Mijn bezoek duurt zo’n twee á drie uur waarna ik de geschoten ratten verzamel en op een door ons afgesproken plaats wegleg.

De volgende dag neem ik contact met u op om te kijken of een vervolgafspraak nodig is. In de meeste gevallen is het rattenprobleem na een paar bezoeken onder controle.


Uiteraard ga ik discreet te werk.